Terveytemme.fi -sivusto

Terveytemme.fi -sivusto tarjoaa tilasto- ja seurantatietoja väestön terveydestä ja hyvinvoinnista alueittain ja väestöryhmittäin.

Sivuston sisältö jakautuu hyvinvointi- ja terveysindikaattoreita esittäviin osioihin sekä väestötutkimusten ja rekisteriaineistojen tulosraportteja sisältäviin osioihin.

Sivusto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämä, ja sen sisältöjä täydennetään ja päivitetään jatkuvasti.

Ajankohtaista

29.02.2016

Perfect -hankkeen tulosraportit Sydäninfarkti, Lonkkamurtuma ja Aivoinfarkti 1998-2013 on päivitetty.

17.12.2015

Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimuksen (UTH) tulosraportti on julkaistu.

27.10.2015

ATH-tutkimuksen tulospalvelu
on päivitetty ja tulokset vuosien 2013-2015 aineistoista on julkaistu.

THL:n sairastavuusindeksi
karttoina, profiileina ja taulukkoina

THL:n avainindikaattoreita
karttaesityksinä

 Etusivu

 A4-pikaohje (PDF)

Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus
ATH

 Etusivu

 Tulosraportit

 Ohjeet

Lasten ja nuorten terveysseurantatutkimus
LATE

 Etusivu

 Tulosraportti

 A4-pikaohje (PDF)

Maahanmuuttajien terveys-
ja hyvinvointitutkimus
Maamu

 Etusivu

 Tulosraportti

 A4-pikaohje (PDF)

Ulkomaista syntyperää  olevien työ ja hyvinvointi -tutkimus UTH

 Etusivu

 Tulosraportti

 Ohjeet

Hoitoketjujen toimivuus, tuottavuus ja vaikuttavuus
Perfect

 Etusivu

 Tulosraportti

 A4-pikaohje (PDF)


© 2008-2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - Terveytemme -työryhmä: terveytemme@thl.fi